banmarianna.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Home

Szellem

 

Test - Lélek - Szellem

címkékegészség, Dr. Bán Marianna orvos természetgyógyász

 

az ásványvilág szellemi üzenete

Az ásványvilág szellemi üzenete 

Földünkön minden változik. Azonban pszichénknek szüksége van a biztonság, az állandóság megtapasztalására, a szilárd alapra, mint ahogy a gyermeknek a stabilitást, a halhatatlanságot és a kontinuitást jelképező szülőpárra. A szilárdság ilyetén –legalábbis látszólagos- interpretálója az ásványok birodalma. Fizikai formánkat az ásványoknak és a bennük és a saját testünkben működő formaképző erőknek köszönhetjük...  Tovább >

 

a növények szellemi üzenete

A növények szellemi információi 

A növényi létformához az érzékenység és a passzív reakciókészség megjelenését kapcsoljuk. Míg az ásványiságban a jelenlét, a folyamatok lassúsága jellemző, a növényi létben már jól érzékelhető dinamizmus fejlődik ki. Az őselemek közül jellemzően a Víz kapcsolható hozzájuk, mely az őt jellemző sötétségével, kiszámíthatatlanságával, feloldó, egységbe foglaló, mélybe forduló tendenciájával a tudattalan birodalmával is analóg. (nem véletlen, hogy a tudatmódosító szerek alapanyagai ősidőktől fogva a növényvilágból kerültek ki). Tovább >

 

 

az állatok birodalma

Az állatok birodalma

Míg a növényvilágot a passzív reakció, az állatok világát már az akció, a kezdeményezés, önállóság és a valamilyen fokú gondolkodás képessége is jellemzi. Ilyen összefüggésben a növényi archetípus az érzékeléssel, érzelmekkel, a feminin minőséggel lehet analógiába állítani. A fenti gondolatsort követve az állatok a személyiség aktív, maszkulin aspektusát, az akaratot, az éber elmét és a cselekvést földelték a világban.  Míg az ásvány- és a növényvilág „csupán” jelen van, az állati birodalom aktívan alakítja környezetét... Tovább >

 

a 4 elem

Az Elemek 

A föld elemet alkotó ásványok birodalmában a manifesztáció kezdetének, a lassú, feltartóztathatatlan teremtő őserő megnyilvánulásának lehetünk tanúi. Mint anyaföld befogadja és táplálja a magot, mint ideát, vagy magába olvasztja porhüvelyünket, hogy az „príma matériaként” újra belépjen az élet körforgásába... Tovább >

 

csillagvilágok csillagmítoszok asztrológia

Csillagvilágok, csillagmítoszok, asztrológia 

„Nagy bizonyossággal várható, hogy egy adott konkrét pszichológiai szituációhoz hozzátársul egy analóg asztrológiai konfiguráció. Az asztrológia olyan konfigurációkból tevődik össze, melyek a kollektív tudatalattit kifejező szimbólumok, ilyenképpen a pszichológia körébe tartoznak: a bolygók azonosak az istenekkel, vagyis így a tudatalattiban ható erők szimbólumai.” C. G. Jung Tovább >

 

szakrális geometriaSzakrális geometria 

A szakrális geometria a szent mértani formákba kódolt ősinformációk tárháza, mely a tudattalanból hat és a harmóniával köti össze lényünk aspektusait, a látható és láthatatlan világot. A szent számok szoros kapcsolatban állnak a tudattalanban gyökerező és a természeti képződményekben fellelhető szakrális geometriával is...  Tovább >

 

 

a természet és a tudattalan

A természet és a tudattalan 

Biztos, tapasztalták már, hogy ha túl mélyre merészkedtek a tengerekben, barlangokban vagy túl magasra a hegyvidéken, tudatállapotuk, testérzetük megváltozott. Mélységi-, illetve magassági mámor áldozataivá válva elszakadtak hétköznapi tudatuktól, esetleg hallucináltak.
Az is közismert tapasztalat, hogy a civilizációs hatások után a természetben eltöltött idő valódi gyógyír testnek, léleknek. Egész lényünk új, frissítő energiákkal, Élettel telítődik. Akár a rónák végtelenének, akár a fák zöld lombtengerének vagy a vizek fodrozódó hullámainak látványát szívjuk magunkba, hangulatunk megváltozik, kiegyensúlyozódik…
Tovább >

 

 

 

a természet színei és a kollektív tudattalan

A természeti környezet  színei és a kollektív tudattalan

A tiszta fény törésekor kialakuló szivárvány ősidők óta az istenvilág és az emberiség közti híd, a teljesség, a béke és az új élet szimbóluma. Még az ateista embert is reményteli mosolyra készteti. Tovább >

 

 

 

a számok szakrális üzenete

A számok szakrális üzenete 

A számok nagyon is a ráció szülötteinek tűnnek. Mégis, ősi kódok, archék, melyek kozmikus információkat tárolnak, ekként a tudattalan világához is tartoznak. A számok filozófiai- spirituális jelentőségét Pitagorasz tárta a világ elé. Ízelítő e tudásból: Tovább >

 

 

 

asztrológia

A kollektív tudattalan és az asztrológia 

Az asztrológia elválaszthatatlan egységet képez a mitológiával. Eleink minden csillagképhez illetve bolygóhoz archetipikus történetet kapcsoltak. Ebből a szempontból az asztrológia a kollektív tudatmezők őrzője. Jung szerint a pszicho- asztrológia sűrített archetipikus pszichológia.  Tovább >

 

 

 

Mobiltelefon: + 36 30 475 2859

Vezetékes telefon: + 36 1 210 1461

Skype: ladynada68

E-mail: ladynada[kukac]t-online[pont]hu


 

 

Keresés az oldalon