banmarianna.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Home

Advent misztériuma

címkék:  Adventi készülődés, Dr. Bán Marianna holisztikus orvos 

Vajon tudjuk- e, mit szimbolizál, milyen 
üzenetet hordoz egy- egy gyertya az adventi
koszorún, mely mostanra talán inkább divatos
dekoráció, mint tanító- emlékeztető szimbólum?

 

 

Üzenete általános és örökérvényű, magába foglalja az ősi keleti és nyugati filozófiák tanításait is...

Az adventi időszak a Fény kivonódására esik. A nappalok egyre rövidülnek, miközben a sötétség egyre több időt nyer. Mindez nem csak asztronómiai jelenség, de szimbolizálja az Emberi próbákat, a „lélek sötét éjszakáját”, az Alvilágba való leszállást, mint a felemelkedés, újjászületés zálogát is. Megéljük, hogy magunkra vagyunk hagyva, az addig bennünket segítő erők háttérbe húzódnak. Lelkünk, személyiségünk és tudatunk női és férfi aspektusa e négy hét alatt megmérettetésre kerül. Négy-négy tulajdonságunkkal és az azokban elért fejlődésünkkel vethetünk számot ilyenkor.

Az adventi koszorú körformája a Teremtést, az Egységet, az Élet és a fejlődés végtelenségét, a négy gyertya, mint fénypillérek a négy arkangyali erőt, a négy elemet, a négy égtájat, az anyagi világot, az ego transzformációját … és az ehhez szükséges erényeket szimbolizálják.  
 
Az első hét, a Koszorú első gyertyája, az első erénypár 
Tanítások a TŰZ elem jegyében
A választás misztériuma- Michael arkangyal
3.csakra (napfonat csakra)
 
Az első hét fizikai testünk és érzékelési képességeink felülvizsgálatának jegyében telik. Ha helyesen mérjük fel a külvilágot, tisztán látjuk önmagunkat, kellő nyitottsággal fogadjuk a környezetünkből érkező ingereket, képesek vagyunk helyes döntéseket a kellő időben meghozni. Megtapasztalhatjuk az Igazságosság erényét, ami a yang, férfias, cselekvő pólus e tekintetben. Fontos, hogy ilyenkor megvizsgáljuk, mi az illúzió, a káprázat, a hamisság az életünkben, hol harapózik túl az akarat, s azt tudatosan átalakítsuk, kiégessük magunkból. Megérthetjük a karma törvényét, mely szerint minden cselekedetünk visszaszáll ránk. Ez a (tisztító) Tűz (elem) hitpróbája.
Az első hét másik fontos élettémája a Kozmikus, Univerzális Törvények elfogadása és betartása, az egyenrangúság, és az önzetlen, nem ítélkező, áldozatos Szeretet. Ez utóbbi a yang minőség női, yin párja. Szeretet önmagunk és mások számára.
A Tűz egyensúlya biztosítja, hogy szeretetünk és igazságérzetünk ne öncélú, korlátozó vagy kirekesztő, de egységre törekvő, az atyai szigort és az anyai könyörületet kommunikálja.
Gondolataink és ösztöneink uralása Erőt kívánó feladat, mely a megismeréssel, fénybe emeléssel kezdődik. Az így megszerzett tudatosság hozzásegít majd az önismerethez és a helyes döntésekhez.
 
A második hét, a második erénypár
 Tanítások a VÍZ elem jegyében
Az életre keltés/ felszentelés misztériuma- Gabriel arkangyal
2. csakra (nemi csakra, keresztcsonti csakra)
 
Ahogyan azt már az első erénypárnál is megfigyelhettük, egy férfi és egy női princípiumban való elmélyülés a feladatunk.
E héten a „férfi”- minőség a Mértékletesség. Ezt készítette elő az előző hét tanítása. Előtérbe kerül az ösztönökön, vágyainkon való uralkodás képessége, a függőségi helyzeteink felülvizsgálata, szükség szerinti átlényegítése. Túlzó fizikai vágyaink (anyagi, testi) a második csakrában (energiaközpontban) okoznak egyensúlytalanságot, blokkokat. Idetartozó kulcsszavak: a testi-lelki elengedési képesség (nehézség)/ túlzó ragaszkodás/ függőségek/ az élvezetek mértéktelen habzsolása, vagy a teljes aszkézis. 
Nem véletlen, hogy ekkor nyitnak az ünnepi vásárok- nem kevés bosszúságot okozva, s ha nem figyelünk, könnyen belegabalyodhatunk az esztelen-lelketlen pénzköltési versenybe, aminek pedig semmi köze az Ünnep szentségéhez, üzenetéhez. Ennek ellenpólusaként ekkor már sokan készítjük saját kezünkkel, szívünkből előbukkant, szeretetteli ötleteinkkel ajándékainkat. 
Ehhez nyújt támogatást a második Erénypár „női” tagja, a Kreativitás. Stabil belső középpontunk, helyes önérékelésünk és viszonyítási rendszerünk lehetőséget biztosít önzetlen szeretetünk kifejezésére, mely, mint egy lágy fényfolyam, vagy mint a Szeretet vize táplálja környezetünket (Víz-elem), és mint az Élet ősóceánja befogadja és táplálja az Új Élet gondolatkezdeményeit. 
Az Önmaga teljességének megismerésére törekvő Ember a mindennapjaiban is képes megteremteni a Szívből élt élet harmóniáját, nem méricskél, hanem boldogan, viszonzást nem várva tiszteli, szereti a Teremtés egészét. Ez a természetes Öröm sugárzik át ajándékaiból, mosolyából, minden mozdulatából.
Amíg a Mértékletesség visszavonulásra, önvizsgálatra int, úgy a Kreativitás Igaz Önvalónk külvilágban való megjelenítésére ösztönöz. A szeretettel készített, kreatív alkotás a Fény üzenetét juttatja el a megajándékozott számára. És ennek semmi köze a tehetséghez- fogjunk hozzá bátran az alkotáshoz!!!
 
Harmadik hét, a harmadik erénypár 
Tanítások a FÖLD elem jegyében 
Eredetünk misztériuma- Uriel arkangyal
1.csakra (gyökér- csakra)
 
Ebben az időszakban szenteljünk nagyobb figyelmet téveszmerendszereinknek és azok nyomán felépülő rendszereinknek, beleértve fizikai testünket. Érdemes elgondolkodnunk családi örökségünkön, hovatartozásunkon is. Az ebben megszülető harmónia képes megerősíteni Önmagunkba, Eredetünkbe vetett Hitünket és én-tudatunkat, így töltve fel bennünket megalapozottsággal, mely a vakmerőséget Bátorsággá nemesíti. Ez az erény az, amely segíti küldetésünk, Önmagunkra-ébredésünk beteljesítését, melyet követően az Egység és nem pedig személyiségrészeink széttagoltsága vagy az Elválasztottság illúziója jellemez bennünket. 
A belső egyensúly lesz az, ami támogatást és erőt nyújt a kellő időben a lehető legjobb döntést meghozni és lélekjelenléttel, tudatos cselekvéssel megfoghatóvá tenni az Ideát. E manifesztáció a föld elem tanításáról szól.
 
A legnagyobb próba saját félelmeinkkel, dogmatikus gondolatainkkal, vétkes cselekedeteinkkel szembesülni, azokat objektíven megvizsgálni. Bátorságunk ajándéka, hogy tetteinket, gondolatainkat nem félelmeink és nem is vakmerőségünk irányítják.
 A Bátorság az az erény, amely erőt ad függő helyzeteink tisztázására, az Eredetünkhöz méltó, az Egységben felvállalt egyéni felelősséggel élt élethez.
 
A Bátorságnak, mint „férfi”- erénynek „női” kiegészítője a Szelídség, amit erős meggyőződéssel, hittel, belső agresszivitásunkat és félelmeinket transzformálva valósíthatunk meg. Megszelídíteni annyit tesz, hogy az ösztönös, védekező, agresszív egót hittel, szigorral és szeretettel átlényegítjük.(nem elnyomjuk, hisz része a hármasságnak, az egyensúlynak).
Ha e két erényt is sajátunkénak mondhatjuk, egyre nagyobb meggyőződéssel és hittel tudjuk kimondani Önmagunkra- ébredésünk végső konklúzióját: VAGYOK, AKI VAGYOK
 
Negyedik hét, a negyedik erénypár
Tanítások a LEVEGŐ elem jegyében
A szív misztériuma- Rafael arkangyal
(4.csakra, szív- csakra)
 
Az utolsó hét erényei a Megkülönböztetés Bölcsessége, mint maszkulin erény és a tudásmagok Szívben való felszentelése, ami a feminin princípium. 
Ezek megtapasztalásával teljesedhet ki, s válhat Emberré a teremtmény. Az én-ből Én lesz, aki osztozik a Teremtés és az Akarat Szabadságában, Felelősségében és Bölcsességében, akiben immár kiteljesedhet a Szeretet. 
 
 Intellektusunk segít felfogni és értelmezni a szellemi igazságokat, melyeket érzelmi intelligenciánkkal szívünkben élünk meg. Egy –egy tettünk fokmérője, hogy „szívünk rádobban-e” döntésünkre, cselekedetünkre. Ez azt jelenti, hogy nem hozhatunk jó döntést, nem tehetünk jót s jól, ha nem Teljes Lényünkből tesszük azt. Mindennapjainkhoz rendelt iránytűként kell a Szív egységére támaszkodnunk. Itt egyesülnek a Kozmikus és a Földi energiák és törvények, melyek saját útján támogatják a Keresőt. Itt egyesülhet a földi én és az Isteni Én, itt talál feloldást a kétség a Tudásban. Itt emelkedhet a teremtmény az egoista, szűklátókörű, türelmetlen és félelemből fakadó megnyilvánulások fölé, válik védetté a támadásokkal szemben, hogy újjászületve hazataláljon Önmagában az Egységbe.
 

 

 

További információ, időpont kérés az alábbi elérhetőségeken:

 

Mobiltelefon: + 36 30 475 2859

Vezetékes telefon: + 36 1 210 1461

Skype: ladynada68

E-mail: ladynada[kukac]t-online[pont]hu


 

 

Keresés az oldalon